Missie

De klant staat centraal. Deze vier woorden vatten kernachtig samen waar het bij ons om gaat en wij ons bestaansrecht aan danken. Met ons kunt u afspraken maken, er op rekenen dat ze nagekomen worden en we u niet meer berekenen dan onze dienstverlening rechtvaardigt. Complexer willen we het niet maken. Wij zijn er voor u!

Visie

Dienstverlening is er bij ons in gebakken, van de mensen op de werkvloer tot in de directiekamer. Onze klanten stellen, terecht, hoge eisen en dat leidt er toe dat wij van onze medewerkers elke dag weer de juiste instelling en volledige inzet verwachten. Dat vraagt om een luisterend oor, zowel naar klant als medewerker.

Onze klanten verwachten van ons meer dan een perfecte dienstverlening tegen een redelijk tarief. Zij willen hun toekomstperspectief met ons delen en onze ideeën horen hoe wij daar op in zouden kunnen spelen. Zij willen ook weten hoe wij naar hun organisatie kijken, wat daar o.i. aan te verbeteren is en hoe wij hen daar bij kunnen helpen.

Onze medewerkers krijgen de aandacht die ze verdienen. Het belang van voortdurend opleiden wordt niet onderschat. Voor de benodigde opleidingen wordt er fors geïnvesteerd om de kennis op het  gewenste peil te houden en worden kansen geboden om zich verder te ontwikkelen. Een correcte begeleiding is van groot belang om respecteren van wet- en regelgeving te borgen.

U en wij leven in een wereld waarin gelukkig steeds meer aandacht is voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar willen we ons steentje aan bijdragen. Door investeren in materieel dat bij elke toepassing een minimum aan schadelijke stoffen uitstoot en met behulp van het Lean and Green programma hebben we de CO2 emissie aanmerkelijk gereduceerd in relatie tot geleverde prestaties.

Al deze factoren in aanmerking genomen en het resultaat tot nu beschouwend kom ik tot de conclusie dat we met elkaar de toekomst met vertrouwen tegemoet mogen zien en wil een ieder op het hart drukken: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”.

Michel de Bondt

DGA

Laat ons contact met u opnemen!

Laat uw naam en telefoon nummer of emailadres achter, en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!